понедељак, 02. мај 2016.

NAJREBUS APRILA

     Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku aprila. Bodovanje će imati dve faze. U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus. Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
     Prva faza počinje danas i trajaće do petka 6.5.2016. do 24,00. Druga faza počinje u subotu i trajaće do utorka 10.5.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
    Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4303. Odelo rudaru čađavo (ode Loru da ruča đavo)
4304. Prijekor Mila raduje (prije kormilara Duje)
4305. Ko turski danas koristi? (kotur skida Nasko Risti)
4312. Nadini cimeri ištu ke (na dinici Meri i štuke)
4313. Sredom kozaci rade ( s redom koza cirade)
4314. Bojkot lova (boj kotlova)
4315. Posed lobiste (Po, sedlo, biste)
4316. Farmerke love farmeri (far Merkelove, far Meri)
4317. Šta pišeš Ireni ženo? (štap i šešire niže No)
4318. Ti nisi visok! (Tin i sivi sok)
4319. Dobra je nakana Putina (do Braje na kanapu Tina)
4320. Pati kasap Sima (patika sa psima)
4321. Sada Momo sam ostade (s Adamom osa, most. ade)
4322. Kopaonik (kinoa po K)
4323. Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca)
4324. E, vara snaga (Eva Ras naga)
4325. Sa mora seva (samo Ras Eva)
4329. Markizu stiže Latin (Mark izusti želatin)
4330. Polako barake ruše (Polak obara keruše)
4331. I granate slika marila (igra na Tesli kamarila)
4332. Distanciranje (Dastin car, inje)
4333. Šeret nastupa (Šer, Etna, stupa)
4335. Kupi Nena mačetu (kupine na mačetu)
4336. Ustao Rade (usta orade)
4337. Gladio Leo kokera (gladiole oko kera)
4338. Izolovana stanica (iz olova nasta Nica)
4339. Plati Nasta u staklari (platinasta usta Klari)
4340. Trinaesta plata (tinta pre Atlasa)
4341. Vadi mustru Mici (Vadim u Strumici)
4342. Sparno je Vaso (s par nojeva so)
4343. Strip s alama (s tri psa lama)
4344. Aki te nasekira, mala, juče (akite na sekirama laju, Če)
4345. Ima nešto na Veneri (Iman, Ešton, Ave, Neri)
4349. Zelena milja (Jelena cilja)
4350. Grize li savest Arona (griz, elisa, vesta, Rona)
4351. Polupanker (polupan ker)
4352. Gosti vinara kunu (go Stivi na rakunu)
4353. Osa mi naudi (Osamin audi)
4354. Doro bijaše star (do Robija šestar)
4355. Primarijus i Rene - Pri Mariju sirene
4356. Naspi si malo vina (na spisima lovina)
4358. Koliko šljama u školi (koli, koš, ljama, uš, koli)
4359. Ode po vrhnje Dara (ode povrh njedara)
4360. Splav obradi masker (s plavobradim asker)
4361. Kupi kuku (pik u kuku)
4362. Poslana sa Visa, bratu, cerada (Po s lana Savi sabra tuce Rada)
4363. Nar od plastelina (narod, plast, Elina)
4367. Gita rado klopa (gitara do klopa)
4368. Tuli pankeru mima (tulipan Kerum ima)
4369. Ker u muzeju (Kerum uz eju)
4370. Deka Dane bokal drma (dekada, nebo, kaldrma)
4371. Slika Tamara niz alasa (s Li katamaran iza lasa)
4372. Let veštice (letve, štice)
4373. Domari Jaki libar dali (Doli, Marija Kilibarda)
4374. Virna Lisi (viri Nalis)
4375. Unina penzija (u Nina Pen zija)
4376. Tribun degradiran (tri bunde, grad, Iran)
4377. Vi te znate, Gligore? (vitez na tegli gore)
4378. Umara Miša lovce (u marami šal ovce)
4379. Liskun da kompa nama (Li s kundakom, Panama)
4380. Nag Iljo Tini nudi stan i kola (na giljotini nudista Nikola)

9 коментара:

Svetlana је рекао...

Ovoga puta je opet bilo dosta teško izabrati.
Bane, poslala sam ti imejl, molim te pogledaj ga što pre.

4303. Odelo rudaru čađavo (ode Loru da ruča đavo)
4323. Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca)
4325. Sa mora seva (samo Ras Eva)
4336. Ustao Rade (usta orade)
4352. Gosti vinara kunu (go Stivi na rakunu)
4353. Osa mi naudi (Osamin audi)
4360. Splav obradi masker (s plavobradim asker)
4362. Poslana sa Visa, bratu, cerada (Po s lana Savi sabra tuce Rada)
4375. Unina penzija (u Nina Pen zija)
4380. Nag Iljo Tini nudi stan i kola (na giljotini nudista Nikola)

Rešad Besničanin је рекао...

4323, 4330, 4333, 4338, 4339, 4359, 4360, 4368, 4371, 4380.

Svetlana је рекао...

Ovo nisam htela ovde da napišem, ali sada već moram, pošto sa Banetom ne mogu da uspostavim kontakt.
Rebus 4330, iako ovako bolje zvuči, u originalu glasi "Polako barake ruše" (Polak obara keruše).

Rešade, ako ti se ovako ne sviđa, slobodno ga izbaci. :D

Momir је рекао...


Moj odabir je sledeći:

4323
4335
4337
4344
4352
4355
4370
4377
4378
4380

Momir Vučenović

Бранислав Никић је рекао...

Ja se izvinjavam svima što nisam bio u mogućnosti da danas bilo šta komentarišem, jer sam dan proveo u susednom selu na zavetini, prvo kod jedne porodice, pa kasnije kod druge. Kući smo stigli u 23,00. Ispravio sam rešenje Svetlaninog rebusa, čim sam pročitao komentare.

IlijaO је рекао...

4323
4325
4330
4337
4343
4352
4353
4356
4369
4376

Luka је рекао...

Evo odabira spitskog žirija:

4304. Prijekor Mila raduje (prije kormilara Duje)
4319. Dobra je nakana Putina (do Braje na kanapu Tina)
4323. Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca)
4330. Polako barake ruše (Polak obara keruše)
4337. Gladio Leo kokera (gladiole oko kera)
4339. Plati Nasta u staklari (platinasta usta Klari)
4356. Naspi si malo vina (na spisima lovina)
4359. Ode po vrhnje Dara (ode povrh njedara)
4369. Ker u muzeju (Kerum uz eju)
4380. Nag Iljo Tini nudi stan i kola (na giljotini nudista Nikola)

Puno sreće odabranima u daljnjem izboru!

Luka

Бранислав Никић је рекао...

Evo i mog izbora:
4303. Odelo rudaru čađavo (ode Loru da ruča đavo)
4305. Ko turski danas koristi? (kotur skida Nasko Risti)
4314. Bojkot lova (boj kotlova)
4323. Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca)
4337. Gladio Leo kokera (gladiole oko kera)
4338. Izolovana stanica (iz olova nasta Nica)
4356. Naspi si malo vina (na spisima lovina)
4359. Ode po vrhnje Dara (ode povrh njedara)
4369. Ker u muzeju (Kerum uz eju)
4380. Nag Iljo Tini nudi stan i kola (na giljotini nudista Nikola)

Morao sam da eliminišem još tri rebusa, da bi mi na kraju ostalo 10. Mislim da su i oni zaslužili da budu u mom izboru najboljih, ali šta da radim kad su mi takva pravila :(

Milan Žarkovački је рекао...

1. 4305. Ko turski danas koristi? (kotur skida Nasko Risti)
2. 4312. Nadini cimeri ištu ke (na dinici Meri i štuke)
3. 4313. Sredom kozaci rade ( s redom koza cirade)
4. 4314. Bojkot lova (boj kotlova)
5. 4323. Ko zauzda bratanca? (koza uz dabra tanca)
6. 4329. Markizu stiže Latin (Mark izusti želatin)
7. 4330. Polako barake ruše (Polak obara keruše)
8. 4352. Gosti vinara kunu (go Stivi na rakunu)
9. 4356. Naspi si malo vina (na spisima lovina)
10. 4378. Umara Miša lovce (u marami šal ovce)