17 март 2019

Решења:
6856. Трапав је Шабан (Трапа вјеша Бан)
6857. Чу Павла Лана (чупав Лалана)
6858. Са тушем пера (сат у Шемпера)
6859. Бојана руши каријоле (боја нар у шикари Јоле)
6860. И тата би сине (Енис и батати)
6861. Заку ломе мускуле (за кулом ему с куле)
6862. Изнервирао сам се поново (Изнер, Вир, А-осам, Сепо, Ново)
6863. Будим баку (Будим, Баку)
6864. Ми нисмо киксали лети (''Мини смоки'' к Сали лети)
6865. Тротоар (Тор, тора)
6866. Бог рата (рог, Бата)
6867. Венецуела (венац у Еле)
6868. Превара столећа (пре вара сто, лећа)
6869. Изабраћемо Дел Боја (иза браће модел, боја)
6870. Налиј Ана мало (на лијанама Ло)
6871. Ава на тавану мужа риба (аван А, тава НУ, мужари БА)
6872. Пословни Цетињани (ПО словнице, тиња НИ)
6873. Фрактура главе (фрак Т, ура Г, лав Е)
6874. Поп лугара покапа (ПО плуг, ара П, О капа)