недеља, 16. јануар 2022.

Решења:
9285. Шери ће вакула (Шерићева кула)
9286. Сада Мурат и Мирза к Ризви језде (Садаму Ратимир закри звијезде)
9287. Купрешко поље њивици ваља (куп Решко по љењивици ваља)
9288. С кољена на кољено (нос, коље, Нана, коље)
9289. Доба невиности (до Бане Вин, ости)
9290. Мека и Медина (Мек А, име Дина)
9291. ''Коцка је бачена'' (боцка Кеба Чеха)
9292. Дом омладине (Момо дели дан)
9293. Лук и ћевап (Лукић пева)
9294. Бод љепотици (бодље по /п/тици)
9295. Порука рабину (пор у карабину)
9296. ''У недељу'' (Уне дељу) 
9297. Салве те прате реком (салвете, Пратер, Ек, Ом)
9298. Тим пансион има (тимпани с ионима)
9299. Укинута Тићи боравница (у кину Татић и Бо, равница)
9300. Кост Ани пукла (АЛ купина, Т сок)
9301. Купи, Нато, пола шљиве (купина, топола, ШЉ иве)
9302. Воли Дарка Јела (вол И, дар КА, јела)
9303. Кост Раши лако срасла (КО страшила, кос Р, ас ЛА)