недеља, 5. децембар 2021.

Rešenja:
9183. Preveli Kanađani Maja (prevelika na Đani maja)
9184. Nagi Tiranac (na Giti ranac)
9185. Brad atakira (Bradata Kira)
9186. Prerogativa ti zamine (pre roga Tivat iza mina)
9187. Strogira Nino mantijaša (s Trogiraninom Ant i Jaša)
9188. Poze brineti krasne (po zebri netik, Ras ne)
9189. Nas je Dali cimao (na sjedalici Mao)
9190. To nisu masoni (Toni, Suma, Soni)
9191. Urekao sina Cane (eureka, osinac, An)
9192. Svita minimaliste (s vitaminima liste)
9193. Maligani me drže (mali Ganimed rže)
9194. Agadir i Gent (aga dirigent)
9195. Popara deda listing (Popa, Rade, Li, Sting)
9196. Gola ramena (pola kamena)
9197. Ko zarazi Mirka? (Kozara zimi, rak)
9198. Kravatu Nada barbi krila (krava, tuna, dabar, bik, rila)
9199. Plemićeva pjesma muzama (P lemi, ćevap je s mamuzama)
9200. Hrabri je Karlo vratar (H Rab, Rijeka R, lovrata R)
9201. Opasno je korito Temze (O pas, noj E, kor I, totem Ze)

субота, 4. децембар 2021.

петак, 3. децембар 2021.