недеља, 26. јануар 2020.

Решења:
7541. Лима, Рим и Тирана (лимар имитира На)
7542. Спирале (спи Рале)
7543. Терористи (тер о Ристи)
7544. Ибри кувајте (ибрик у Вајте)
7545. Бежим од рабина (беж и модра бина)
7546. Реше Таси то (решета, сито)
7547. Природа Мајевице (при родама је Вице)
7548. Болан дебакл Аве (обланде, баклаве)
7549. Увинула се играчица (у вину Ласе и гра/н/чица)
7550. Фауст Вранчић (фар, стора, Нуић)
7551. Нас већина наступе има (на свећи нана с тупеима)
7552. Полимер и јонска веза (поли Мери Јон с кавеза)
7553. Нахерио си се (на Хери О сисе)
7554. Предани чарапан (пре Даничара Пан)
7555. Мерили самура, јуче, Личани (Мерил и самурај у челичани)
7556. Арарат (ара Р, ат)
7557. Нудизам (Н у Д иза М)
7558. Нехај кула (не Х ајкула)
7559. Источњак (/л/ист, очњак)
7560. Мале радости (М, але Р А, Д ости)
7561. Монголија (М о Н, го, лија)
7562. Висока пећ (Вис О, капе Ћ)

субота, 25. јануар 2020.