22 септембар 2010

Претходни ребус је објављен у Бјеловарском Џокеру 1987. године, а овај десет година касније у Квизу Браничево. Сличност је велика па се може рећи да овај други у ствари има два решења. Разлика је само у оружју.

21 септембар 2010

Наредне две недеље тема је војска. Пошто има доста појмова везаних за војску, надам се да ће бити и доста ребуса. Почињемо са ребусом Милана Милина.

19 септембар 2010

РЕШЕЊА:
659. Тактике (так Т И ке)
660. Тако витке Таковке (такови, Т ке, так О, В ке)
661. Блуз има ужитак (БЛ узима ужи так)
662. Тако ме Дуда рани (таком Е Д удара НИ)
663. Тако мудар ас (таком удара С)
664. Били, ја радим (билијар А, дим)
665. Билија Риста купа (билијарист А, куп А)
666. Урони Јакуп (у Ронија куп)
667. Иво Кату чека (А ке, ЧУ такови)
668. Пошта пушта пакет акција (ПО штап, У штап, А ке, так Ц и ЈА)
669. Зеза Билија Ром (ЗЕ за билијаром)