01 новембар 2023

NAJREBUS OKTOBRA
(PRVA FAZA)

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku oktobra.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
nedelje 05.11.2023. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak 06.11. i trajaće do četvrtka 09.11.2023. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


10706. Dočara pekar testo nama (do čarape karte s tonama)
10707. Parkom bi Jana šetala (par kombija, na Šet ala)
10708. Na varoš pala tama (Navaro s palatama)
10709. Osam i pol (Sami, polo)
10710. Dozet orade lovi (do Zetora delovi)
10711. Nestala ktitoru ženica (Ne/o/, stalaktit, ruže, Nica)
10712. Kraj početka (kraj Po/a/ četka)
10713. Sobar ometa Rajku san (so, barometar, Ajk, usan)
10714. Strijele nebeske (s tri Jelene Bes/e/k)
10715. Nalazimo destinacije (na Lazi Modesti, nacije)
10716. Porast kamata (po Rastka, Mata)
10717. Dora Mar i Pikaso (do rama Rip i Ka, so)
10724. Ala tutor biberi (alat u torbi Beri)
10725. Grobna tišina (Aniš, Itan, Borg)
10726. Mene mnogo brine rat (Menem, Nogo, Brin, Erat)
10727. Pretili Papi Rusi (pre Tili papirusi)
10728. Rasizam u Amera (Ras iza Muamera)
10729. Poduka tutora (po dukatu tora)
10730. Latinska Amerika (leti marka ka Sani)
10731. Trska u bari (Turska, Bari)
10732. Ja rebuse nudim umnima (jare, busen u dimu, M/n/ima)
10733. Napudraj Veri nos! (napu Drajver nos/i/)
10734. Ko bi rekao da je etik eteroman (Kobi, reka, odaje, etikete, roman)
10735. Da mi je rolat od maka (Rola, Tod, makadamije)
10742. Mangupi stricu režu topole (Man, gupi s tri cure, žuto P, Ole)
10743. Baraž utakmica (bara, žuta kmica)
10744. Popularno je vikati na radnika (pop, ular, nojevi, Katina, Ra, D, Nika)
10745. Pogrom naroda (P ogromna roda)
10746. Kosta taksira (K ostatak sira)
10747. Skupi nam alati (s kupinama lati)
10748. Kakav aranžman (Kaka, varan, Žman)
10749. Šije deku Pažanka (šije, dekupaž, Anka)
10750. Saško lomi grane (sa školom Igrane)
10751. Golotinja (solo Minja)
10752. Sam Žera (masažer)
10753. Opal pasta (/P/opa, Lasta)
10760. Bilans Vesprema (Bilan sve sprema)
10761. Sale pune dima (salep u Nedima)
10762. Navodno si protiv rata (NAV odnosi proti vrata)
10763. Fin, ali stidan as (finalisti danas)
10764. Divote psalama (div ote psa Lama)
10765. Gosti ga odali (go stigao Dali)
10766. Tesna koža (desna loža)
10767. Oborena stabla (obor, /s/ena, tabla)
10768. Nada riba bure (na Dari babure)
10772. Navijač Intera (na vijači N, Tera)
10773. Baka Lari kupi naušnice (bakalari, kupina, uš, Nice)
10774. Dinamično stanje (dina, Mič, nos, Tanje)

29 октобар 2023

Решења:
10757. Батурина (Ба, Турина)
10758. Ето стричека (Ето с три чека)
10759. Хроми масон (Хром има Сон)
10760. Биланс Веспрема (Билан све спрема)
10761. Сале пуне дима (салеп у Недима)
10762. Наводно си против рата (НАВ односи проти врата)
10763. Фин, али стидан ас (финалисти данас)
10764. Дивоте псалама (див оте пса Лама)
10765. Гости га одали (го стигао Дали)
10766. Тесна кожа (десна ложа)
10767. Оборена стабла (обор, /с/ена, табла)
10768. Нада риба буре (на Дари бабуре)