27 мај 2012

Решења:
1412. Синди Јанка масира ноћу (с Индијанкама Сирано ЋУ)
1413. Сквош апач игра (скво, шапа, чигра)
1414. Ви не тугујете (Винету те гује)
1415. Каламити Џејн (К Ала мити Џеј Н)
1416. Гаси се ватра Пери (вага, сисе, трапери)
1417. Луди Коњ (доњи лук)
1418. Несташлук стрипера (неста Ш лук с три пера)