24 јул 2016

Решења:
4577. Попи сокове Верица (попис око веверица)
4578. Све за Немице (свезане мице)
4579. Вешти Кузма оре (веш тик уз маоре)
4580. Сава гони мало маче (са вагонима ломаче)
4581. Нади скупа ракија (на диску пар Акија)
4582. Кости муче стару (костим у честару)
4583. Снег лиже и мало маче (с неглижеима ломаче)
4584. Кости ми донело маче (костими до не ломаче)
4585. Домара донела жена (до Марадоне лаже На)
4586. Причам цури приче (при чамцу Рип риче)
4587. Рајку чека Мара (рај, куче, камара)
4588. Борут вара Ему (бор, утвара, ему)
4589. Лет ватерполиста (летва, тер, по листа)
4590. Ту је, у Зетри, Анг Ли (тује, узе, триангли)
4591. Робијаше нам Еди (Роби јаше на меди)
4592. Како ли мати то виде? (ка колима Титов иде)
4593. Танко, танко Танкосава, танко си се опасала, и у коло ухватила, до Милана Гружанина (танк О, танк О, танк О, Сава, танк О, сисе О, пас, ала И, У коло, до Х В ати, ла, до, ми, ла, на Г ружа Н и на(р))