06 септембар 2009

Решења овонедељних ребуса:

1. Лаже Ненад Ивану (Л, А жене на дивану)
2. Кларине тромпете (кларинет, Ром, пете)
3. Блесав и јак (БЛЕ савија К)
4. Лана цреп скида (ланац РЕ ПС кида)
5. Боле с Николом чека (болесник ОЛ омче КА)
6. Начисто луд (на ЧИ столу Д)
7. Ната блиска Качи (на табли скакачи)
8. Науди Цици Гара (на удици цигара)
9. Сара маше старима (с арама шестар има)
10. Сијасет убица (сија се тубица)
11. Ко са нама пије? (коса на мапи је)