02 фебруар 2010

Цењени посетиоци блога, коначно сам припремио задатке за такмичење у решавању ребуса, па вас све позивам да у недељу 7. фебруара са почетком у 19,00 часова будете на блогу, јер ћу тада почети са објављивањем задатака. Биће укупно 15 ребуса, а решења се шаљу као коментари испод сваког ребуса (као што радите од почетка рада блога). Онај ко први пошаље тачно решење осваја 5 поена, а свако ко пронађе неко друго (коректно) решење добија 3 поена. Могуће је и да један решавач нађе тачно и алтернативно решење (или више њих) и да за све њих добије поене. Ако напишете неко погрешно слово, решење вам се неће признати. Сви такмичари ће морати да се потпишу са пуним именом и презименом. Анонимне коментаре ћу обрисати. Такмичење се завршава у тачно у поноћ. У току такмичења нећу давати своје коментаре, осим у некој непредвиђеној ситуацији.

31 јануар 2010

Решења из протекле недеље:

313. Умотворина (у М отвори НА)
314. Петко заборавио новце (пет коза, бор, авион, овце)
315. Јаретина (ЈА ретина)
316. Горица Поповић (гори ЦА, попови Ћ)
317. Ведра лица рудара (ведра ЛИ, цар У, Д ара)
318. Наши пустолови (на шипу столови)
319. Синиша Павић (СИ ниша па В и Ћ)
320. Хладна јела (Х ла, дна, јела)
321. Радна соба (РА дна, соб А)
322. Устава на води (уста В, А наводи)
323. Стара барака (С тараба, рак А)
324. Огромна савана (О гром, Н ас, аван А)
325. Уздах после дугог рада (узда Х, П ос, лед У, Г ограда)