11 септембар 2016

Решења:
4660. Седи брица (сед Ибрица)
4661. Прелепо слећу прије (Преле после ћуприје)
4662. Budući limari (Bud u ćilimari)
4663. Не дави ме! (Неда, виме)
4664. Пет артикала (Петар тик ала)
4665. Стрика мед има (с три каме Дима)
4666. Ловац у риту (лова цури ту)
4667. Алиша Киз (иза Ли Шак)
4668. Само ми Ром вуче ново ћемане (са Момиром Вученов(и)ћем Ане)
4669. Дочекала Вука везу (до чека лав у кавезу)
4670. Трико Шана купи (три коша на купи)
4671. Доста је беде Милане (до стаје бедем и лане)
4672. Осам артикала (оса, Марти, кала)
4673. Све то зарутави (Светозар у тави)
4674. Ритам и пјесма (Рита МИ, ПЈ Есма)
4675. Узми Јура дар (уз Мију Рада Р)
4676. Виторио Гасман (Моро, Саган, Вити)