25 фебруар 2013

24 фебруар 2013

Решења:
1753. Клима ко мора (клима комора)
1754. Да ли је Милева расположена (далије, Мил, Ева Рас положена) - Џон Стјуарт Мил, британски филозоф
1755. Стоп овим Америма (с топовима Мерима)
1756. Детонација (де тон Ација)  - Аци Бертонцељ, словеначки пијанист
1757. Оркестрација (орке с тр(и) Ација)
1758. Спортом сам обузет (с Портом само Бузет)
1759. Напија Цица Ратка (на пијаци Цара тка) - Тристан Цара, француски песник
1760. Изакана патика (иза канапа Тика)
1761. Суд окупиран делом иредентисткиње (судоку, Пирандело, Мире дентисткиње) - Луиђи Пирандело, италијански драмски писац; Мира Фурлан, Мира Бањац
1762. Храм Бога сунца (Х, Рамбо, гас, унца)
1763. Саво зови Маријана (са возовима Ријана)
1764. Свом бати маше стари Илија (с вомбатима шестари и лија)
1765. Крупна жила (кружна пила)
1766. Апокриф (А покри Ф)
1767. Уметност народу (У метно СТ на роду)
1768. Хугеноти (Х у ге ноти)
1769. Минотаур (ми нота у Р)
1770. Изванредан шут (изван реда Н Ш у Т)