21 јануар 2023

ВРЕМЕПЛОВ
Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

16 јануар 2023

NAJREBUS GODINE 2022.

I evo, konačno je glasanje završeno. U glasanju je učestvovalo 7 sudija. Nakon sabiranja poena dobili smo pobednika, to je rebus Gojka Mandića sa rešenjem: Budale vode snobove (Buda levo, desno bove). Bravo Gojko, odličan rebus! Drugo i treće mesto smo osvojili ja i Miroslav Cvetković. Gojku sleduju zlatna plaketa i diploma, a meni i Miroslavu diploma. Hvala svim sudijama koji su imali težak zadatak da izaberu najbolje među najboljima. 


15 јануар 2023

НАЈАВА

Решења:
10138. Надина марама (на динама рама)
10139. Надин гусак (на дингу сак)
10140. Daleka obala (Dale kao bala)
10141. Оја Кодар (Рада, Којо)
10142. Калимеро (Кало, Мери)
10143. Понедјељак (копље, Дејан)
10144. Јакну штепа Ранко (окна, Ра, пет, шунка Ј)
10145. Нади је тешко робовати (Тина, дијете, Шкоро, бова)
10146. Узбуна рђавог радикала (уз бунар ђаво, град и кала)
10147. Амодер, наши су! (А Модерна, суши)
10148. Мурсу Лаура обилази (М Урсула, ура, оби, лази)
10149. Nas traže nekakvi skolastici (N Astra Zeneka, Kvisko, lastici)
10150. Унук Лео ти дугује (у нуклеотиду гује)
10151. Похабане рукавице (по хабанеру кавице)
10152. Камерун у дилеми (камеру нуди Леми)
10153. Кракатау (Крака тау)
10154. Budapest (Buda, pest)
10155. Сека Мишу води (СЕ камиш у води)
10156. Руди је тенкист (РУ дијете, Н кист)
10157. Петар Волк (пета Р, вол К)
10158. Аутор епа (ауто, репа)