06 мај 2017ВРЕМЕПЛОВ

Скенирао и послао Живадин Јовановић.

02 мај 2017

NAJREBUS APRILA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 6.5.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelje i trajaće do srede 10.5.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5165. Izo prenu zlikovce (izopren uz lik ovce)
5166. Doma slini Kakanjac (do maslinika kanjac)
5167. Ova niza bi skupa (ovan iza biskupa)
5168. Bob lista (Bo blista)
5169. Ukor pišu Raci (u korpi šuraci)
5170. Došla Nina po lutke (do slanina polutke)
5171. Prika šibicari sa kasirkom (pri kaši bi car Isaka s Irkom)
5172. Dođe mami nosač, a u šupi tama (do đema Minos, a čauš u pitama)
5173. Uze tata kanap od užara (u zeta tak, a na podu žara)
5174. Petru zaveli komičari (pet ruža, veliko M i car I)
5175. Lepa Kova slama matorca (lepak, ovca s lamama, tora)
5176. Lari skuvajte nanu (nula, ris, Kuvajt, Ena)
5177. Zver gladovala (Z vergla do Vala)
5178. Ma, znamo to Ružice (maz na motoru, žice)
5179. Kružok to podnosi (K ruž oktopod nosi)
5183. Pojedi nar (poje Dinar)
5184. Kitice Vujo sipa (kit i cev u Josipa)
5185. Dolij Evi soka (Doli je visoka)
5186. Na utok top odloži (naut oktopod loži)
5187. Kapira Bata (kapi Rabata)
5188. Ukrade mi lovac iglo (Olgica voli medarku); Ucilja mi lovac iglo (Olgica voli maljicu)
5189. Nado, makni šator (nadomak Niša tor)
5190. Katarina u Ruandi (Andi, Katar i Nauru)
5191. Dosadne mačke (do SAD Nemačke)
5192. Kolaps istoka (kola, psi, stoka)
5193. Nela stala na ciglu (ne lasta, lanac, iglu)
5194. Iskren iskaz Olje (iskre, niska, zolje)
5195. Stoike Faust animira (sto i kefa u Stanimira)
5196. Grijeh Odžačanke (grije Hodža čanke)
5197. Mi kaišara opismo (Mika išarao pismo)
5198. Mi ne radimo mami (minera dim omami)
5199. Pojedi lan! (poje Dilan)
5200. Orao paor, a Obrada nisu puštali (orao, pa orao bradan i sup u štali)
5201. Nema nama mesta dok rovare (neman A, mame, stado, krov, are)
5202. Sad vas omamiše pare (sa dva soma miš, ep, are)
5203. Veš Eri Fatima pegla (glave, šerif, at i mape)
5204. Ivan Bekjarev (Bane kraj Vive)
5205. Brijeg i ledina (brije Gile Dina)
5206. Savi je Nasta blažena (savijena stabla, žena)
5210. Sporo kopiranje (spor oko piranje)
5211. Terasa moje drage (tera samojed rage)
5212. Kori Todora ženica (korito do raženica)
5213. Beogradski maraton (Gir, Bane kod Mostara)
5214. Dona dala mileram Eli (do Nadala Miler, Ameli)
5215. Idealni zet (ide Al niz et)
5216. Peri Vojo korita! (perivoj oko rita)
5217. Bengalski tigar (Ben, Gal, Skit i gar)
5218. Bob ode da glasa (Bo bode Daglasa)
5222. Pop lovi (Po plovi)
5223. Uzmi treneru dar ako Vitomir ode (uz mitre Neruda, rakovi, Tom i rode)
5224. Perlez Maja leti voli (perle, zmaj, ale, Tivoli)


Mala pauza u radu bloga meni je dobrodošla da se malo odmorim, pa ova dva dana nisam ništa objavljivao. Jedino što sam dopunio bazu rebusa sa rebusima sa ovog bloga objavljenim u aprilu, kao i sa bloga Borisa Dubovskog. Svetlana je poslala i rebuse iz knjige “565 jednoslovnih rebusa“ -  Vladete Trivunca, sa bloga Enigmatika (tupljenje i oštrenje), knjige ''Rebusni slovar'' Radomira Mićunovića i još nekoliko drugih izvora. Hvala Svetlana i čestitam na volji i upornosti da nam ova baza bude što obimnija. 

30 април 2017

Решења:
5210. Споро копирање (спор око пирање)
5211. Тераса моје драге (тера самојед раге)
5212. Кори Тодора женица (корито до раженица)
5213. Београдски маратон (Гир, Бане код Мостара)
5214. Дона дала милерам Ели (до Надала Милер, Амели)
5215. Идеални зет (иде Ал низ ет)
5216. Пери Војо корита! (перивој око рита)
5217. Бенгалски тигар (Бен, Гал, Скит и гар)
5218. Боб оде да гласа (Бо боде Дагласа)
5219. Печатирање (Ења рита чеп)
5220. Сита ружа руча (ситар, ужар, уча)
5221. Стара Сомборка (с Тарасом Борка)
5222. Поп лови (По плови)
5223. Узми тренеру дар ако Витомир оде (уз митре Неруда, ракови, Том и роде)
5224. Перлез Маја лети воли (перле, змај, але, Тиволи)
5225. Јучер сам био на излету у Шестинама (Ј у Ч, ер сам, БИ, О на, из Л Е, Т у, у шест И на М А)
5226. Мали предах до наредне емисије (мали пред А Х, до на ред НЕ ЕМ и СИ је)
5227. Јео сам оштриге (ЈЕ осам, о Ш три ге)