петак, 11. новембар 2011.

среда, 9. новембар 2011.

понедељак, 7. новембар 2011.Решења:
1164. Ниске побуде (ниске по Буде)
1165. Па, прикажи то! (паприка, жито)
1166. Ибро колибрије има (И броколи, брије ИМ А)
1167. Борани јабуке траже (боранија, букет, раже)
1168. Пара дај знаници (парадајз на Ници)
1169. Ради ми парцеле (пар целера дими)
1170. Парцеле расада мама окопава (пар целера са дамама око Пава)
1171. Трибун девице негује (три бундевице, не гује)
1172. С алата паде Чак (салата па дечак)
1173. Скуп у Сомбору (с купусом бор У)