14 април 2013

Решења:
1869. Коса реси Дражена (кос, аре, сидра, жена)
1870. Сир Енес једе (сирене сједе)
1871. Бакар и сребро (бака, рис, ребро)
1872. Роде око села круже (родео, косе, лак, руже)
1873. Нагажена је ласта клонула (нага жена, јела, стакло, нула)
1874. Мухамед у затвору горко рида (муха, медуза, твор, угор, корида)
1875. Купина једино рађа (купи наје Дино Рађа)
1876. Трупа након десанта (труп, анаконде, санта)
1877. Дужд у катакомби (дуж дуката комби)
1878. Не пали Ранка Нада (Непал, Иран, Канада)
1879. Дома слине супруге (до маслине су пруге)
1880. Предраг бијаше мјешанац (пред рагбијашем је шанац)
1881. Иве рише сто пушака (ивер и шест опушака)
1882. Мач Ена тегли (маче на тегли)
1883. Рафали (РА фали)
1884. Неман (нема Н)
1885. Еп о Сталонеу (Е постало не У)