22 фебруар 2020

16 фебруар 2020

Решења:
7597. Жирирање народа (жир и рањена рода)
7598. Упеца рибу Реџина (у пецари буре џина)
7599. Попут ује стење (по путу је стење)
7600. Пребачаји норме (пре Бача јин, орме)
7601. Покал Дерањи важан (По, калдера, њива, Жан)
7602. Могу ли узурпирати власт ројалисти (могули уз Ур, пирати, влас, Троја, лист И)
7603. Корачам Цирихом (кора, чамци и х/р/ом)
7604. Тај галантан Герман (тајга, лан, танге, рман)
7605. Сува шљива (сива гљива)
7606. Ниски старт (виски, Смарт)
7607. Из ината лијепа Стана ликује (Изи, Наталије, паста, На Ли, кује)
7608. Прелепа, добра Николина (Преле, падобрани, Колина)
7609. Уну тражили вандали (унутра Жил и ван Дали)
7610. Бајо не тугује (бајонет у гује)
7611. Рад астронома (Рада с троном А)
7612. Carlo počinje plakati (car, lopoč, inje, plakati)
7613. Доба рака мине (до барака мине)
7614. Ма, ти су запели вани (мати, суза, пеливани)