18 новембар 2015

15 новембар 2015

Решења:
3948. Салко ме вара с Ирис (с Алком Ева Рас и рис)
3949. Кобила се рита (Коби, ласер, Ита)
3950. То није варалица (Тонијева ралица)
3951. Мерими Нисвет лану (мери Мини Светлану)
3952. Јури лоша клопа (јури Лоша Клопа)
3953. Доста шетања (до Сташе Тања)
3954. Нага Либанка (на Гали банка)
3955. Кантар и ловрата (канта, рило, врата)
3956. Подуже Тома лови (под ужетом алови)
3957. Кола Жиле гура (колаж и легура)
3958. Долетеле роде на горе Португалије (доле теле, Роден, а горе по рту галије)
3959. Поломише, Надо, макакија (поло Мише надомак Акија)
3960. Велик обрачун (вели кобра чун)
3961. Покори мандарин екипу (по кори мандарине кипу)
3962. Уље шура пресипа (уљешура пре сипа)
3963. А сада, карте на показ! (Закопане, трака, даса)
3964. Мара Томи лану (Марат о Милану)
3965. Нано, жури Бане на Дрим (на ножу риба, Ненад, Рим)
3966. Гали једу живе рибице (галије дуж риве Ибице)
3967. Бура дигла валове (бурад, игла, В А лове)
3968. Омер и Дијана на насипу (О меридијан, ананаси ПУ)
3969. Клари не траже паре (кларинет, раже, пар Е)