02 август 2016

Данас решавате ребусе два најстарија сарадника блога и једног најмлађег (8 година и 10 месеци, старијима нећемо помињати године).
01 август 2016

NAJREBUS JULA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku jula.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do petka 5.8.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u subotu i trajaće do utorka 9.8.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4548. Kole gaude želi (Kolega u Deželi)
4549. I Makarije sanja (ima karijes Anja)
4550. Unukine zmije (Unu Kinez mije)
4551. Peri Feri jaka riba (periferija Kariba)
4552. Meri Dijani zakuka (meridijan iza kuka)
4553. Ros i Nik liče (Rosini kliče)
4554. Doker Alija (do kera lija)
4555. Okopa Savo dalije (oko pasa voda lije)
4556. Preža beži Ružici (pre žabe žir u žici)
4557. Vino nas omami (Vinona, som, Ami)
4558. Marija Serdar (Mari, Jaser, dar)
4559. Marko Poletanović (Omar, Kopole, Tanović)
4561. Nasta klupu baca (na staklu pub Aca)
4571. Tera Sadika prija (terasa Dikaprija)
4572. Kara Dodika prija (Kara do Dikaprija)
4573. Batak Rajka zamata (Bata kraj kazamata)
4574. Pite ručaju Suniti (Piter u čaj usu niti)
4575. Dolina se orosi (do Lina seo Rosi)
4576. Cici je skupa beletristika (cicije skupa bele tri stika)
4577. Popi sokove Verica (popis oko veverica)
4578. Sve za Nemice (svezane mice)
4579. Vešti Kuzma ore (veš tik uz maore)
4583. Sneg liže i malo mače (s negližeima lomače)
4584. Kosti mi donelo mače (kostimi do ne lomače)
4585. Domara donela žena (do Maradone laže Na)
4586. Pričam curi priče (pri čamcu Rip riče)
4587. Rajku čeka Mara (raj, kuče, kamara)
4588. Borut vara Emu (bor, utvara, emu)
4589. Let vaterpolista (letva, ter, po lista)
4590. Tu je, u Zetri, Ang Li (tuje, uze, triangli)
4591. Robijaše nam Edi (Robi jaše na medi)
4592. Kako li mati to vide? (ka kolima Titov ide)
4594. Prija Ruža luduje (pri jaružalu Duje)
4595. Prija pusti psa (pri Japu stipsa)
4596. Sita Rega Biokova (sitare Gabi okova)
4597. Nato, pusti psa! (na topu stipsa)
4598. Iz boranije Rijana nikada klice ne vadi (izbo Ranijerija Nani, Kada kliče Nevadi)
4599. Kuje plan ETA (ku je planeta)
4600. Uzmi mi, Nado, kubure (uz Mimi na doku bure)
4601. Kalijeva lužina (Kali je Val užina)
4602. Batalite rat (Bata literat)
4603. Pankeri ka puladi vuku lišće (div u kuli, Šćepan, ker i kapula)
4604. Boranije Risto kuva sinu (bo Ranijeri stoku Vasinu)
4605. Boža baca lasa (bo žabac alasa)31 јул 2016

Решења:
4594. Прија Ружа лудује (при јаружалу Дује)
4595. Прија пусти пса (при Јапу стипса)
4596. Сита Рега Биокова (ситаре Габи окова)
4597. Нато, пусти пса! (на топу стипса)
4598. Из бораније Ријана никада клице не вади (избо Ранијерија Нани, Када кличе Невади)
4599. Кује план ЕТА (ку је планета)
4600. Узми ми, Надо, кубуре (уз Мими на доку буре)
4601. Калијева лужина (Кали је Вал ужина)
4602. Баталите рат (Бата литерат)
4603. Панкери ка пулади вуку лишће (див у кули, Шћепан, кер и капула)
4604. Бораније Ристо кува сину (бо Ранијери стоку Васину)
4605. Божа баца ласа (бо жабац аласа)