29 јануар 2022

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Решад Бесничанин.

26 јануар 2022

 FEBRUARSKE OPTIMIZACIJE

NA JOVANOVOM SAJTU

Newsletter

Season 12 of the League of Optimizers.

For more information visit the site Puzzles-jn


Share on social

Share on FacebookShare on TwitterShare on Pinterest

Created with‌ ‌ Explore Ascend
You've received this email because you are a subscriber of this site.
If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, please click here.

23 јануар 2022

Решења:
9304. Костим Уна раскраја (кост и мунара скраја)
9305. Безнадна јама (без над најама)
9306. Сви ће учити (свиће у Чити)
9307. Дома стиже Тони (до масти жетони)
9308. Попис тимова лиге (по писти М овали ГЕ)
9309. Полази данас парада (пола Зидана с пар ада)
9310. Стендап комичари (Стендал, Кими, Чери)
9311. Сандра Чапрић (Сантрач, април)
9312. Теа Таировић (театар О, Ивић)
9313. Сан Кемиша напати (санке, Миша, Апатин)
9314. Ти нама зеваш (Тина Мазе, ваш)
9315. Ривалу капа доље (рива, Лука, пад Оље)
9316. Симона Халеп, Румуњска (М сукња, Ли На с пехаром У)
9317. Сели Омер казан (с Елиом Ерна Зак)
9318. Мотику Зоре шара (Мо тик уз Орешара)
9319. Опасно је корито Темзе (О пас, ној Е, кор И, тотем ЗЕ)
9320. Свирцима штимате глазбала (С вир, цима, Ш тим, А тегла, З бала)
9321. Шара на арапским шалварама (шаран А, ара П, С Ким, шал В, А рама)
9322. Полако стиже невера (пола кости, жене, Вера)