29 март 2010

Ове недеље имаћете прилике да решавате палиндромне ребусе. За оне који можда незнају, палиндромни ребус има поставку као и класични, али се до решења долази читањем уназад.

28 март 2010

РЕШЕЊА:
415. Све за Нату (свезан ат У)
416. Ивово дрво (И во, во Д, Р во)
417. Пуно је муке (ПУ ној, ему КЕ)
418. Кравате лево (крава, теле, во)
419. Воли кравате Лео (во Л, И крава, теле О)
420. Продаје вез Ана (П рода је везана)
421. Све за народ (свезана род/а/)
422. Јованов цех (Ј ован, овце Х)
423. Редов Аца (ред оваца)
424. Пева Цига Кати (певац и гак, ати)
425. Кућа воскара (ара К, сова, ћук)
426. Сир Василија прода (С ирвас, И лија, П рода)
427. Пасије Ленија Кравица (пас И, јелени Ј, А кравица)
428. Предрага Маша кали (пред рагама шакали)