26 септембар 2010

РЕШЕЊА:
670. Нас тражи суд (на стражи су Д); Двојници (Д војници)
671. Самоборац нас тражи (само борац на стражи)
672. Ау, то матичар нас тражи (аутоматичар на стражи)
673. Истра Жарка мами (И стражар, кама МИ)
674. Нека шикара (не кашикара)
675. Психа убице (пси, хаубице)
676. Миха у бицепсима (МИ хаубице, пси ХА)