22 март 2014
ВРЕМЕПЛОВ

Данас ћу вам представити 3 моја ребуса објављена у Малој укрштеници давне 1981. Ребуси су сасвим једноставни, али сам на њих поносан јер су били први које сам ја лично нацртао. У то време тражио сам слике по разним новинама, а најчешће по стриповима, па сам их прецртавао. Слова сам исецао из Политике или неког магазина и лепио их преко цртежа. Све то сам радио на папиру који се користио за писаће машине, стављао сам их у велики коверат и слао поштом. Затим сам чекао два или више месеци да буду објављени. Све ово пишем чисто да се подсетимо како се некад радило и упоредимо са овим данас. Данас је могуће осмислити ребус, илустровати га и објавити све у једном дану.

16 март 2014

Решења:
2484. Пантомима (Пан Том има)
2485. Тривијалија доцента (три Вијалија до цента)
2486. Нина чин себи наменила (Али, неман и Бесничанин)
2487. Поништене марке (пони штене мерка)
2488. Код Десе замирисала турска кафа (код ДЕ, сезам, ирис, алат, УРС, Кака, Фа)
2489. Сосо! Мама Лили јаја да Далили (Сомалија, Дали)
2490. Сако за Машу (са козама Шу)
2491. Проте Инес мере џепове (протеин Есме Реџепове)
2492. Какао крем (Макао, крек)
2493. Превид Риберија (пре видри Берија)
2494. Нема Ники пуно лета (неман и кип у Нолета)
2495. На путу је прика (тује при канапу)
2496. Реша Васу докусури (Сури решава судоку)
2497. Ви лажете оца (вила жетеоца)
2498. До Бранислава седи Гордана са Михајлом (Добра, НИС, лав, ас, Еди, Гор, Дана, Сами, Хајл, Ом)
2499. Године сласти (годи Нес Ласти)
2500. Лијеп ли је плије Илије (лије П, лије П, лије и лије)
2501. Ала прике стењу (ала при кестењу)
2502. Солидан косач (соли Данко сач)
2503. Преже невен ата (пре Женеве Ната)
2504. Гриз Нада спремала (ГР изнад А, С премала)
2505. Снег пре зиме (с не Г презиме)
2506. Помно жена мужа слуша (помножена М ужа с Л, у Ш А)