06 јун 2011

Ova dva rebusa blizanca poslao mi je Jovan Nedić iz Belog Manastira.


05 јун 2011

Решења ребуса из протекле недеље:

976. Млекар Ибрица (М лекар, И брица)
977. Има у томе, хани, чари (ИМ аутомеханичари)
978. Добра варалица (до бравара лица)
979. Превари оца Добрица (пре вариоца Д, О брица)
980. Паја циглар (пајац, иглар)
981. Кочи Јашар ногама (кочијаш, Арно, гама)
982. Четка Чаславу стасита Каја ципеле (Че, ткач, ас, лав, уста, сита, кајаци, Пеле)
983. Дрес Ерика пара (дресер И, капар А)
984. Ново ђаче пише старој Маши (Ј машиновођа, чеп И, шестар О)
985. Шта Петар ради с тим? (Ш тапетар, радисти М)
986. Ружи Петру Дара (руж и пет рудара)