10 децембар 2011

05 децембар 2011


Решења:
1203. Дуга сива труба (ДУ гаси ватру БА)
1204. Валови звука (ВА лови З вука)
1205. Ко се боји неурозе? (косе боји НЕ у розе)
1206. Добра је ракија (до Браје Ра кија)
1207. Улице заударају (у лице ЗА ударају)
1208. Пловила легатора (П лови Лале Гатора)  - нажалост неисправан, правилно је Лалета
1209. Сестре лицемери (СЕ стрелице мери)