10 јул 2009

Обавештење за састављаче ребуса објављено на сајту Енигматског Савеза Србије.


Четврти меморијал Србољуба Станковића - Чика Станка

Такмичење се организује у следећим дисциплинама:

1. Чист словни ребус (једнословни, вишесловни или са речима)

2. Комбиновани словни ребус (са словима, бројевима, знацима, симболима)

3. Индирект у свим варијантама

Општа такмичарска правила:

1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава по једној, а радови се морају коректно и потпуно представити.

2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити представљен, са решењем, на посебном папиру А5 формата.

3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима, али и на основу нових ауторских идеја и развојних путева предметних загонетака.

4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост, духови-тост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.

5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада, тј. ра-злика између броја слова решења и броја слова у поставци.

6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.

7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним или асо-цијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова си-нонима или асоцијације поставке и слично.

8. Такмичари који не поштују наведене пропозиције биће дисквалификовани, без обзира на квалитет њихових пошиљки.

9. Радове ће оцењивати жири: Мирослав Лазаревић, председник и Ђорђе Оташевић, Миодраг Тошић, Милорад Живанић и Миленко Мијатовић, чланови жирија, при чему су одлуке жирија коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.

10. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.

Слање радова:

1. Радове треба слати под шифром на адресу: Мирослав Лазаревић (ЕК «Нова заго-нетка»), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.

2. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити идентифика-цију шифре, са пуним именом и презименом аутора, адресом и бројем телефона.

3. Рок за слање радова је 30. новембар 2009. године.

4. Резултати ће бити објављени у гласилима која су објавила и позиве за такмичење.

Београд, 5. мај 2009. године ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»

09 јул 2009

Поздрав првом посетиоцу мог блога и честитке за решење сва четири постављена ребуса.
Ево и нових ребуса, а надам се ускоро и нових посетилаца.

08 јул 2009


Ову фотографију сам видео на новом претраживачу интернета www.bing.com и одмах ми је синула идеја за ребус, па га одмах и постављам.

Ево првог ребуса!
Било је крајње време да се и ја појавим на интернету са својим блогом, а како сам међу енигматама познат као љубитељ ребуса (и састављач) било је логично да блог назовем њиховим именом. На овом месту ћу повремено објављивати ребусе, нове или старе, а њихова решења ћу објављивати крајем недеље. Ако ми то време буде дозвољавало, покушаћу да с времена на време направим и неко такмичење у састављању или решавању ребуса, али о том потом. Сви који буду заинтересовани да им се њихови ребуси објаве на овом блогу, могу да ми пошаљу своје радове, а ја ћу их објавити потписане њиховим именом (или псеудонимом).

Бранислав Никић