26 март 2012Ове и наредне недеље тема за састављање биће инсекти. Ваше идеје шаљите на већ познати мејл  nikicb@ptt.rs , а можете их послати и СМС поруком на телефон 064-3944-650.

25 март 2012

Решења:
1337. Солиста доминира (соли стадо мини Ра)
1338. Финале Купа (Фин але купа)
1339. Улови јелена (у лови је Лена)
1340. Насамари ме тетка (на Самари Мет Е тка)
1341. Ево, ради Јован итисон (носи Тина Воји дарове)
1342. Палата Србије (Пал ата СР бије)
1343. Јак напад Асамое (јакна пада са мое)
1344. Лекар иска мито (отима кси Ракел)
1345. Садиста Благоја (сади стабла Гоја)
1346. Сину Калимеро кул (лук оре Мила Кунис)
1347. Маче ми се често чешка (мачем исече сто Чешка)