08 август 2011


Ove nedelje ću objavljivati rebuse sa konkursa koji nisu ušli u prvih deset. Potrebno je samo da mi takmičari koji to žele, pošalju svoje radove.
Juče su objavljeni rezultati Drugog kola Memorijala Milana Milina. Tabela takmičara u kategoriji rebus sa barem jednim pojmom vezanim za školu, izgleda ovako:
1. PODNEVNI KULUK (po dnevniku luk) - Anica Milošev, Crvenka
2. NATA BLISKA LARI  ( na tabli skalari ) - Dejan Minić, Leskovac
3. SVESKA MI JE SKUPA (sve skamije skupa) - Zoran Radisavljević, Novi Sad
4. DOBAR ELABORAT O RIJEKAMA (do bare laboratorije kama) – Branislav Nikić, Požarevac
5. LENJI RUDARI (lenjir u Dari) – Ivan Andonov, Beograd
6. DEKARTA JUNAK LUPI! (D E kartaju na klupi) – Luka Pavičić, Split
7. PODARIŠE STARA RAČUNALA MATEMATIČARIMA SOMBORA - pod, ari, šestar, ara, čun, ala, Mate (Parlov), matičar, Ima (Sumak), som, Bora (Todorović) – Vjeko Hudolin, Dragalić
8. MA, TEMA TI ČARKA!  (matematičarka) – Ranko Skopal, Zagreb
9. PANJKATE DRAŽENA (panj, katedra,žena) – Mesud Malkoč, Bihać
10. MIRAZ REDUŠI NOSI MAMA (mi, razred, uši, nos imama) – Boris Nazanski, Zagreb

Čestitke Anici na sjajnoj pobedi u kategoriji koja nije njena specijalnost (Anica je majstor za anagrame), ali je to dobar znak da može jednako dobro da sastavlja i rebuse, pa s pravom očekujemo da se pojavi i na ovom blogu.

07 август 2011

Решења:
1031. Уводимо краља (у води мокра ЉА)
1032. Брод Мара нађе (БР одмара на ЂЕ)
1033. Нату Риста наводи (натуриста на води)
1034. Нудизам је нужан (нуди замјену Жан)
1035. Пук официра (П у кофици РА)
1036. Папу често траже (папуче, сто, Т раже)
1037. Помажу Срби Кини (ПО мажу С, Р бикини)
1038. Гале бије Дражена (жена, галеб и једра)