10 новембар 2009


Кад смо већ у фазону с бројевима, да наставимо и даље...

09 новембар 2009Сећам се једног ребуса који је изашао у Политикином Мозаику, а сличан је овом задњем ребусу Момира Вученовића:
Решења ребуса из претходне недеље:

170. Наводи стоје (на води сто је)
171. Нове звезде (НО вез, вез ДЕ)
172. Позна јесен (познаје се Н)
173. Свеће не горе (С веће него РЕ)
174. Опет напето (О пет на пет О)
175. Нежне жене (не Ж, не Ж, Е не)
176. Преки закони (пре К иза К о Н И)
177. Једнака мера (једна камера)
178. Коле на сто врати лоз (коленасто вратило З)
179. Слика у боји (С Л И каубоји)
180. Народ Ирана (на роди рана)
181. Купамо се скупа (купа М, осе, С купа)
182. Скупе справе (С купе, С праве)
183. Део града Београда (ДЕ ограда, БЕ ограда)
184. Колају приче (К О лају, П риче)
185. Стваран сан (СТ вара Н са Н)
186. Сви рано ране (свира НО, РА не)
187. Питер Фонда (пи те Р, Ф онда)
188. Пише Стипо Трипи (пи, шест и по, три, пи)