24 новембар 2019

Решења:
7412. Сива магарица (с ивама гарица)
7413. Прика напусти пса (при канапу стипса)
7414. Последње прасе рије (после Дњепра серије)
7415. Распета сова (авос, Ате, псар)
7416. Мали мунго с павијанима (лимун, Госпа, Вијан и мама)
7417. Жене вам одлазе у Скопље (Женева, модла, Зеус, копље)
7418. Одраше ме царинари (Одра, шеме, цар и нари)
7419. Карту молим! (Картум, Олим/п/)
7420. Обиљежена мала (обиље жена мала)
7421. Маторке за паре шетка (мат, орке, Запа, решетка)
7422. Савези Рома на помолу (са везиром Ана по молу)
7423. Скај Данко мјерио (с кајданком је Рио)
7424. Бије ли шта пуб? (бијели штап у Б)
7425. Перу ти мана мучи (перут има на М учи)
7426. Тужан лик (ту Жан Лик)
7427. Удоми Лана мачке (Удо, Милана, мач, ке)
7428. Дори жеље потицао Раде (до риже љепотица, ораде)
7429. Кућа је Одакова (авокадо, еја, ћук)