11 јун 2017

Решења:
5310. Ти сад иди једи нар! (тиса, Дидије Динар)
5311. Мили Насти јени (Мили на стијени)
5312. Власи ме насамарише (власи Мена сама рише)
5313. Препаковала Мина тијаре (пре пакова ламинат и јаре)
5314. Саша баци закуску (иза кус-куса Шабац)
5315. Самовар Анки Тија краде (само варан, кит и јак раде)
5316. Морена дома краде (море надомак Раде)
5317. Сарај комшије саграде (са Рајком саг шије Раде)
5318. Добитница награде (до битница наг Раде)
5319. Незабораван шут (туш, Наваро, базен)
5320. Доста зевања (до стазе Вања)
5321. Прекор Италијана (пре корита лијана); Пријекори Талијана (прије корита лијана)
5322. Партитура (пар ти/т/ула)
5323. Аустроугарска (ау/то/ С, троуга/о/ Р, /ко/ска)
5324. Јасмина (Ј ас, мина)