27 децембар 2014

21 децембар 2014

Решења:
3148. Бојеви метак (боје, виме, так)
3149. Српска села на Сави (срп с касе Лана сави)
3150. Кишобранар (Киш обра нар)
3151. Риголето (три голе О)
3152. Нади скуп Рим (на диску прим)
3153. Чети Риста лаже (четири сталаже)
3154. Ужар, ено, стење (ужарено стење)
3155. Домазет уја (до Мазе туја)
3156. Купци ме табали (куп цимета, Бали)
3157. Охол имитатор (Охо, лимитатор)
3158. Маму Зеус таји (мамузе у стаји)
3159. Умо стару бабу кара (у Мостару БА букара)
3160. Машина лупа (машина, лупа)