25 децембар 2020


 


Sretan i blagosloven Božić svima koji ga proslavljaju po gregorijanskom kalendaru.

20 децембар 2020

Решења:
8324. Лампедужанке (лампе дуж Анке)
8325. Сто Канаанки (стока на Анки)
8326. Катарза Нубијаца (ка Тарзану би Јаца)
8327. Боли ли укор Елу (Бол и Ли у ''Корелу'')
8328. Подесе терцу (по десетерцу)
8329. Бек им у Лече умакао (Беким улеће у Макао)
8330. Саво лови махунаре (са воловима Хун, аре)
8331. Загонетач нас умара (Заго, нетачна сума, Ра)
8332. Бор до бора (Бордо, Бора)
8333. Увече ти рибаре (Уве, четири баре)
8334. Паром чистимо музеје (пар омчи с Тимом уз еје)
8335. Обрукаше струку (Об, рука, шест руку)
8336. Божи лети капа штети (БО жилети ка паштети)
8337. Нашкрабана слова (на Ш краба, на С лова)
8338. Ко тури оков рата? (котури око врата)
8339. Суботу Аца воли (И ловац, аутобус)
8340. Велепосједи (веле П О ''сједи!'')
8341. Тању Риста важе (тањури С, тава ЖЕ)