24 јануар 2021

Решења:
8386. Лимунаде (лим у Наде)
8387. Наде миграната (на Деми граната)
8388. Лута Коста Остравом (лутак остао с травом)
8389. Уговорени брак у Судану (Уго, Ворен и Бракус у дану)
8390. Одише Нина опако (Оди шени наопако)
8391. Суфле рибара куде (суфлер и ''Баракуде'')
8392. Дору бљесак онеспособи (до рубље сако, Нес по соби)
8393. Смире те о Кону скечеви (с ми ре, Тео, конус, кечеви)
8394. Закон о мигрантима (за Коном игра Тима/н/)
8395. Узгајају ли је? (уз Гаја Јулије)
8396. Уни штене оде (уништене оде)
8397. Кокаин у самостану дилују (ко Каину са моста нуди Лују?)
8398. Богард Нера утиша (Бо, Гарднер, аути, Ша)
8399. Дискутант говори о теми (диск, У Тант, го, Вори, от, Еми)
8400. Убрус узима домарка (у Брусу Зима до Марка)
8401. Пријети град и невера (прије тигра дине, Вера)
8402. Оперна арија (Перо, Аријана)
8403. Јакосна скупина (јак, ос, Нас, купина)