21 децембар 2019ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Андон Колоски.


15 децембар 2019

Решења:
7466. Дарови за малишане (Ена, шила, мазиво, Рад)
7467. Филијала банке (Фил, Илија, Алаба, Анке)
7468. Дога Каћу рани (до гака ћурани)
7469. Дама скида маску злице (Дамаск и Дамаск уз лице)
7470. Уја рен узима (у Јарену зима)
7471. Фаза нам искочи (фазана мис кочи)
7472. Дели Јан аков Аници (делија на кованици)
7473. Петла зели кока (Пет лаже Ликока)
7474. Мисли мене муче (мис Лиме не муче)
7475. Пола киле пасуља (по Лаки Лепа, С уља)
7476. Прелепа сте жена (Преле, пасте, Ж Ена)
7477. Ко да дресеру жирафу (код адресе руж и раф У)
7478. Гро бљескова Ницом (гробље с кованицом)
7479. Те сладуњаве сцене (Тесла, дуња, Вес, цене)
7480. Медицина рада (медина цирада)
7481. Сам у рају (самурај У)
7482. Вариола вера (вари Оливера)
7483. Овдје чак има кафе (ОВ дјечак, И маказе)