06 мај 2012

Тема за наредне две недеље биће НАЗИВИ ФИЛМОВА у поставци или у решењу. Ваше идеје шаљите на мој мејл  nikicb@ptt.rs
Решења:
1388. Ближе се избори (Б лиже С, ЕИ збори)
1389. И демократе вагају (иде мокра Т Ева Гају)
1390. И демократи напредују (иде мокра Тина пред ују)
1391. Велик избор партија (вели Киз: бор, парти, ја)
1392. Нема за Горана ко да гласа (Ема, Загора након Дагласа)
1393. Чеда је јако силан (даје јак оси ланче)
1394. Доста је кампање рођаци! (до стаје Кампањеро, ђаци)
1395. Тегла са чилијем (ТЕ гласачи, лије М)