13 март 2016

Решења:
4240. Одећу Ранко дере (оде ћуран код Ере)
4241. Дора исекла струне (до Раисе клас труне)
4242. Преморене супруге (пре морене су пруге)
4243. Корак Рушке (кора крушке)
4244. Њу шиша калфа Ристо (њуши шакал фар и сто)
4245. Подели со Мелиса (под елисом елиса)
4246. Велика празнина (Анин зар, пак и лев)
4247. Ја касним Адаме (Јака снима даме)
4248. Да видимо та лица (Давид и моталица)
4249. Прекидаче купи ти (пре Кида чек у пити)
4250. То чича једе (точи чај Еде)
4251. Купи нана пекмез (купина, мапе, кнез)
4252. Боле с Николинима летује (болесник о Лини, мале тује)
4253. Кашљу кибернетичари (ка шљуки Берн, етичари)
4254. Полако се Нико шуља (пола косе Н, И кошуља)
4255. ''Вучко пита'' (В, У, Ч копита)
4256. Робин Худ (дух Н, И бор)