14 април 2019

Решења:
6931. Туризам Антила (тур иза мантила)
6932. Сви раде до пет (свира дед опет)
6933. Оса ме јако дражи (осам еја код ражи)
6934. Умор учесница (у мору чесница)
6935. Узору долазе у масама (у зору до Лазе Ума сама)
6936. И коб Уљаника Пуљане растужила (Ико Буљан и кап уља, нераст У, жила)
6937. У воду жаба жури (уво, дуж, абажури)
6938. Посед Лазара (по седла за Ра)
6939. Шах Тика учи (шахт и каучи)
6940. Додија болесник ономад Миралему (до дијаболе с Никоном адмирал ему)
6941. Са пуно дражи (сапун од ражи)
6942. Сат урнисања (Сатурн и Сања)
6943. Нас опила Малајка (на сопилама Лајка)
6944. Препаде Жака јак (пре падежа кајак)
6945. Нас и цура мувала (на сицу рам, увала)
6946. Басна о вуку (бас Н, А О вуку)
6947. Жив је, Верице, Јулије Цезар (ЖИ вјеверице, ЈУ лије, ЦЕ зар)
6948. Напети лук (на пети лук)
6949. Просвијећеност (ПРО свијеће, нос Т)