19 јул 2014


VREMEPLOV

Za danas sam odabrao jedan nesvakidašnji rad, rebusnu ukrštenicu iz Orbisa koju je skenirao i poslao Ilija Đurković. Koliko znam ovo je jedan od retkih sastava ove vrste, pa se nadam da ćete uživati u rešavanju.


18 јул 2014Ево једног експресног реаговања нашег колеге на ребус Гојка Мандића.

13 јул 2014

Решења:
2765. Пријети Маша Ћири (прије тима Шаћири)
2766. Манџур оби одаје (Манџу Роби одаје)
2767. Ја пипам у куту Нелу (Јап и памук у тунелу)
2768. Искраде се та (десета искра)
2769. Стари мачак с три плавуше (у шестарима Чак, стрип, лав)
2770. Петар одабра дар Ели (пета рода, брада, рели)
2771. Супермаркет (Сумер, паркет)
2772. Car wash (war, cash)
2773. Алудирамо, коригујемо (алу дира Мо, кори гује Мо)
2774. Ко сам и шта сам? (коса, миш, тас, ам)
2775. Нем анатом (неман, атом)
2776. За Макса радим (замак, сара, дим)
2777. Гуште Рина тражи (гуштери на Т ражи)
2778. Боли гњат Емила (Бо, лигња те Мила)
2779. Зорка трик Ити одала (З орка, три кит и О Лада)
2780. Кутузов ратника (кут уз овратник)
2781. Послијеподне селим у Ниш (ПО слијеп однесе лимун ИШ)
2782. Тјералица (Т је ралица)