04 јануар 2020ВРЕМЕПЛОВ

Због празника и због потребе да мало предахнем, направићу паузу са објављивањем ребуса све до 13. јануара. До тада ће само ићи такмичење за најребус децембра и након тога такмичење за ребус године. Данас ћу направити изузетак и објавити још неколико ребуса из руског часописа ''НИВА'' из 1890. године, које је скенирао и послао Андон Колоски.


03 јануар 2020Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku decembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 06.01.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do četvrtka 09.01.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7449. Ivana Kindl (Iv, Anakin DL)
7450. Marš na Rim (Miran, Šram)
7451. Lopatar vreba košute (E tuš, Okabe, R vrata, Pol)
7452. Trava nezaborava (vatra, vane ZA, bora)
7453. Olupina malog broda (o lupinama log, B roda)
7454. Vijali me Tunišani (Vijali metu nišani)
7455. Grafiti na ulici (Graf i Tina u Lici)
7456. Stega ti nedostaje (steg Atine do staje)
7457. Pospana ćurad (po spanaću Rad)
7458. Strika mi Onazis (s tri kamiona Zis)
7459. Slup'o Mile kombi Neli (s lupom i lekom Bineli)
7460. Sadi kuma rododendron (Sadik Umar, Odo, Den, dron)
7461. Lampeduza (Lap, Meduza)
7462. Tu cede vojaka (tuce devojaka)
7469. Dama skida masku zlice (Damask i Damask uz lice)
7470. Uja ren uzima (u Jarenu zima)
7471. Faza nam iskoči (fazana mis koči)
7472. Deli Jan akov Anici (delija na kovanici)
7473. Petla zeli koka (Pet laže Likoka)
7474. Misli mene muče (mis Lime ne muče)
7475. Pola kile pasulja (po Laki Lepa, S ulja)
7476. Prelepa ste žena (Prele, paste, Ž Ena)
7477. Ko da dreseru žirafu (kod adrese ruž i raf U)
7478. Gro bljeskova Nicom (groblje s kovanicom)
7479. Te sladunjave scene (Tesla, dunja, Ves, cene)
7480. Medicina rada (medina cirada)
7484. Doru Mate rani (do ruma terani)
7485. Lik Eru zamara (liker uz amara)
7486. Konja Kuzma njeguje (konjak uz male guje)
7487. Mapu Toma putopiscima put Osla posla (Maputo, Maputo, pisci, Maputo, slap Osla)
7488. Tone ribar (toner i bar)
7489. Domar im beži leti (do Marimbe žileti)
7490. Dobar tenis Irene (do Bart/a/ Enis i Rene)
7491. Ko zbija šale? (šal E Kozbija)
7493. Peru Nika hakira (perunika, /S/hakira)
7494. Mioneuralgija (pion, mural, guja)
7495. Predivo mala tka (pred Ivom alatka)
7496. Ostaci Trakije (os, Tacit, rakije)
7497. Nemaština nas kali (nema Š Tina na skali)
7501. Amaro Simi jak (Amar Osim i jak)
7502. Taj gad operiše (tajga do Periše)
7503. Milan, Roma i Napoli (Milan Romaina poli)
7504. Prosipa vodu Šana (prosi Pavo Dušana)
7505. Svade cara s tuženicima (sva deca rastu ženicima)
7506. Nađa Komaneči tka (na ĐA koma nečitka)
7507. Bela kafa (bala, kefa)
7508. Ben Akiba (žena riba)
7509. Brije Goran Žarka (brijeg, oranž arka)
7510. Primitivan dasa (pri Miti Vanda SA)
7511. Posadi lađa potonu (posadila Đapo tonu)
7512. Pera je pametan (peraje pa metan)
7513. Taj gad otima (tajga do tima)
7514. Jelena šlem ote lugaru (jele našle motel u garu)
7515. Prija misli kao seka (pri jami slika oseka)
7516. Kame Radovan ište (kamera do Vanište)
7517. Forma retorti - for Mare Torti
7518. Faruk liker ima (far u klikerima)
7519. Mala noćna muzika (Milano, Anam, uzica)
7520. Rudnik srebra (rud Nik s rebra)
7521. Dužd i kobra zajedno (duž dikobraza je dno)


01 јануар 2020


Свим сарадницима и посетиоцима блога РЕБУСИ желим срећну и успешну нову 2020. годину.

29 децембар 2019

Решења:
7501. Амаро Сими јак (Амар Осим и јак)
7502. Тај гад оперише (тајга до Перише)
7503. Milan, Roma i Napoli (Milan Romaina poli)
7504. Просипа воду Шана (проси Паво Душана)
7505. Сваде цара с туженицима (сва деца расту женицима)
7506. Нађа Команечи тка (на ЂА кома нечитка)
7507. Бела кафа (бала, кефа)
7508. Бен Акиба (жена риба)
7509. Брије Горан Жарка (бријег, оранж арка)
7510. Примитиван даса (при Мити Ванда СА)
7511. Посади лађа потону (посадила Ђапо тону)
7512. Пера је паметан (пераје па метан)
7513. Тај гад отима (тајга до тима)
7514. Јелена шлем оте лугару (јеле нашле мотел у гару)
7515. Прија мисли као сека (при јами слика осека)