02 децембар 2011

30 новембар 2011

28 новембар 2011


Тема за наредне две недеље је вршење неке радње (у поставци ребуса), нпр. буши, сече, кува итд. Ограничење је да на цртежу не може бити ничег другог што није повезано са радњом.

27 новембар 2011

Решења:
1191. Стрико привео самураје (с три коприве осам ура је)
1192. Узде се тако држе (уз десетак О, Д рже)
1193. Осман Ага (осма нага)
1194. Филм о самурајима (Фил М осам ура Ј има)
1195. Прејела се дама теста (пре јела седам атеста)
1196. Трикови неподношљиве Стоје (три ковине подно шљиве стоје)
1197. Стрина Естера (с тринаест Ера)
1198. Тише Стипе! (шест и пет И)
1199. Из атрија Ружа лаје данас (иза три јаружала један ас)
1200. Стрикан Тео само клопа (с три канте осам оклопа)
1201. Седа мученица (седам ученица)
1202. Мисли капетана (МИ слика пет Ана)