понедељак, 28. новембар 2011.

Тема за наредне две недеље је вршење неке радње (у поставци ребуса), нпр. буши, сече, кува итд. Ограничење је да на цртежу не може бити ничег другог што није повезано са радњом.

Нема коментара: