28 децембар 2019


ВРЕМЕПЛОВ

За крај године ево занимљивог прилога који ми је скенирао и послао Андон Колоски. Ради се о руском часопису НИВА који је излазио пре 130 година. Цртежи ребуса били су јако лепо графички представљени, па је то главни разлог због којег их је Андон послао. Ево и његовог текста:

У руци имам укоричени илустровани журнал "НИВА" ,из 1890 (!) године.
На укупно 1348 страница смештена су 52 броја (дакле, излазио је једном недељно). Штампао се у царској Русији, у Санкт Петерсбургу.
У њему је  смештено много слика и информација из тадашње  Русије, Европе и света.
Између осталог, у тих 52 броја, смештени су укупно 72 задатка (ребуси, анаграми, шараде, логички проблеми, разне испуњаљке, алгебарски и геометријски задаци, шаховски проблеми...)  за решавање.
Оно што нас овде највише занима су ребуси. Њих има укупно 12 на броју.
За почетак ти шаљем 2, са датумима кад су објављени, и њихова решења која су дата после неколико бројева.
Верујем, иако су ребуси на руском, да ће пасионирани енигмати, бити задовољни ако ово објавиш на блогу.
Добро је  видети како су се  састављали ребуси пре скоро 130 година.

22 децембар 2019

Решења:
7484. Дору Мате рани (до рума терани)
7485. Лик Еру замара (ликер уз амара)
7486. Коња Кузма његује (коњак уз мале гује)
7487. Мапу Тома путописцима пут Осла посла (Мапуто, Мапуто, писци, Мапуто, слап Осла)
7488. Тоне рибар (тонер и бар)
7489. Домар им бежи лети (до Маримбе жилети)
7490. Добар тенис Ирене (до Барт/а/ Енис и Рене)
7491. Ко збија шале? (шал Е Козбија)
7492. Грмаљ ошамари јарана (грм, Аљоша, Марија, рана)
7493. Peru Nika hakira (perunika, /S/hakira)
7494. Мионеуралгија (пион, мурал, гуја)
7495. Предиво мала тка (пред Ивом алатка)
7496. Остаци Тракије (ос, Тацит, ракије)
7497. Немаштина нас кали (нема Ш Тина на скали)
7498. Сарајевски атентат (Т ат, не ТА, икс, В, еја, Р ас)
7499. То бол Аци ствара (тоболац, Ист, В ара)
7500. Амадеус Моцарт (ам, аде УС, М о Ц, ар Т)