08 новембар 2015

Решења:
3927. Кара ме лепотица Лима (карамеле по тицалима)
3928. Купи Нено сив ранац (купине носи вранац)
3929. Лану дете Лини (лан у детелини)
3930. Чича кука Милици (чичак у камилици)
3931. Наврати мало друже (на вратима Л од руже)
3932. Кара ме лекар Амеле (карамеле, карамеле)
3933. Геј шале збија (гејша лезбијка)
3934. Дом и лова нама су суђени једина! (до Милована Масу, суђе није дина)
3935. Стриц и пелене мора купити (с три ципеле Немо, рак у пити)
3936. Зла Тара папе кара (златара па пекара)
3937. Наврати Марија (на вратима Рија)
3938. Наврати малена (на вратима Лена)
3939. Наврати мало к Оти (на вратима локоти)
3940. Просипа меласу Петар (проси Памела, Супетар)
3941. На Риза свак огугла (нар иза сваког угла)
3942. Прејака јела (пре јака јела)
3943. Јури Јуре бусу (Јуриј у ребусу)
3944. Полемика (пол ем и ка)
3945. Милан описа Рома (Милано, Писа, Рома)
3946. Нас лицитар занима, Јело (на слици Тарзан има јело)
3947. Ту Нелу бар уштини (тунел у баруштини)