26 јануар 2019

Решења:
6727. Гориле код Окучана (гори Леко до Кучана)
6728. За Купрес авиони лепо лете (Заку пресави О'Нил еполете)
6729. Коре нису свеже (корен Исус веже)
6730. Претим и ја навали (пре тимијана Вали)
6731. Керови се паре (Икеров сепаре)
6732. Пости десетар Ика (постиде се Тарик А)
6733. Лука Дончић (Дука, лончић)
6734. Андре Агаси (Ан Дреа гаси)
6735. Пере Цана наслаге рума (перец, ананас, лагер, Ума)
6736. Причом аматере завели (при Ч О мама - Тереза вели)
6737. Рекламирате лек (рекла Мира: теле К)
6738. Жестока полемика (Пол Еми каже: стока)
6739. Смото Ром цигару (с мотором Цига РУ)
6740. Кота четири стотине (Тине, котач, ЕТ и Ристо)
6741. Нано шијем Алији (на ноши је мали ЈИ)
6742. Див између лијана (дивизме Ђулијана)
6743. Купа нас плави (купа на сплави)
6744. Ањи даје кума пакет (тека, памук, еја, диња)
6745. Тек се роди Јела (Т ексер, одијела)
VREMEPLOV

20 јануар 2019

Решења:
6705. Паше ка Марици јашу (паше кама Рицијашу)
6706. Коља чува куле (кољач у Вакуле)
6707. Веља чај Еви лијева (Вељача је Вилијева)
6708. Риба на цести (рибанац, Ести)
6709. Rachel i stranac (Ra, Che, list, ranac)
6710. Ступањ напетости (Ист У, пањ, напе, тост)
6711. Ко њиве парцелише, Ване? (коњ и вепар цели, шева не)
6712. Мо Бамба (Бо, мамба)
6713. Намами ме Чехиња (на мами мече хиња)
6714. Маму ти напали с ћускијом (мамути на Палићу с Кијом)
6715. Маните нас, очи вас лажу (Ман и Тена сочива слажу)
6716. Таче роду Дара (Тачер одудара)
6717. Дорат каса степом (Дора тка са Степом)
6718. Рибље уље (рубље Иље)
6719. Причаш идиотима (при чаши дио тима)
6720. Дина ми тражи то (динамит, Ра, жито)
6721. Стара слава (С Тарас, Лав А)
6722. Ко скупи мале карте (косу П има лекар ТЕ)
6723. Строго ваше (шест рогова)
6724. Боце пелинковца (БО цепелин, К овца)
6725. Нада се стриц (надасе С, три Ц)
6726. Полемика рибара (пол Е, М Икар, И бара)