25 август 2013

Решења:
2126. Докусури нам ујак арише (док у Суринаму Јака рише)
2127. Сине, донеси сок! (коси сено Денис)
2128. Насеља кубуре са водом (на сељаку буре, Саво, дом)
2129. Доста даје Фејсбук вама (до стада је Феј с буквама)
2130. Саби Нели сиц килавица (Сабине Лисицки, лавица)
2131. Славићемо сами, Малина! (с лавићем осам ималина)
2132. Талисман (мали стан)
2133. Наркомани (Марко, Нани)
2134. Обје сисе силиконе имају (објеси Сесил иконе и мају)
2135. Фејсбукова чама (Феј с буковачама)
2136. Карантинска демисија (Каран, Тинска, Деми сија)
2137. Сањани на умору (сања Нина у мору)
2138. Само стари Васко чио (са моста Рива скочио)
2139. Лик оптеретио пијане Чехе (хеликоптер, Етиопија, не Че)
2140. Послије пила и јела ослијепила Јела (П осли, ЈЕ пила, И јела, осли, ЈЕ пила, јела)
2141. Була у нанулама (Булау на нулама)
2142. Нагло Вацлав изиђе (наг ловац, лав и зиђе)