03 децембар 2016


Upravo sam završio popis rebusa sa bloga iz 2011. godine i dopunio bazu koja sada ima 3152 rebusa.
Među njima su i rebusi sa nekih takmičenja na drugim blogovima, a o kojima sam i ja pisao.


VREMEPLOV

Rebuse za današnje izdanje vremeplova skenirao i poslao Ilija Đurković.

01 децембар 2016

NAJREBUS NOVEMBRA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 5.12.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do petka 9.12.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4809. Katalonija (Jaka, taloni)
4810. Žubori Sutjeska (kažu Borisu T je S)
4811. Mangulica (mag, nulica)
4812. Al Kapone kadar imaše (Alka ponekad ari maše)
4813. Predala se i Dejana (pred alase ide Jana)
4814. Učo kola damama lakira (u čokoladama mala Kira)
4815. Zlatna kaciga (klatna za Ciga)
4817. Užar dinje Risti krade (u žardinjeri stik Rade)
4818. Topla klupa (top, lak, lupa)
4819. Vi ploviste morima (VIP lovište Mor ima)
4820. Ja sto guram uza zid Ana (jastog u ramu za Zidana)
4824. Borna odli kašu (bor na odlikašu)
4825. Kumino kopile (kumin oko pile)
4826. Dokom bajna Jele korača (do kombajna jelek orača)
4827. Rastu guje (Ras tuguje)
4828. Nakot vipera (na kotvi pera)
4829. Ko mi tetku vara? (komitet kuvara)
4830. Beleg u slepoj ulici (bele gusle poju Lici)
4831. Naglo gubite kile (na glogu bi tekile)
4832. Gruzija nas ceni (Gru zija na sceni)
4833. Željezara (zelje, žara)
4834. Železara (Zele, žara)
4835. A u disku komšija đuska (Audi s kukom, šija, đus, Ka)
4836. Eli psalam Evi čita (elipsa, lame, Vičita)
4837. Ko šara, a ko vara? (košara, akov, ara)
4838. Nema Nik odjave (nemani kod Jave)
4842. Seki Renata banu (sekire na tabanu)
4843. Kara Suzana nas (karas uz ananas)
4844. Ušikana Đana (uši Kanađana)
4845. Pero nije trebao babi (peroni, jetre, baobabi)
4846. Primate li psa (primat, elipsa)
4847. Pop Ćira i pop Spira (top bira, a Pol svira)
4851. Kome si se dala? (koala, Mesi sed)
4852. Pobeglo meče (obe G lome čep)
4853. Plašila narod raža (plaža, šila, nar, Odra)
4854. Naružila mama sina (nar u žilama mas(l)ina)
4855. Aeroplan (pero, Alan)
4856. Radna grupa (dar na pragu)
4857. Kasa puna para (kasap, Una, para)
4858. Staroj Evi sala mala (s alama lasta, rojevi)
4859. Pričaj udovicama o rakunu (pr čaju do vica Maora kunu)
4860. Pol igra basket (poli grab asket)
4861. Fer izbori (Feri zbori)
4862. Pojede mi Rus sos (poje Demis Rusos)
4869. Rastura Roma (Rama, Sturaro)
4870. Saša Matić (Maša, satić)
4871. Napalm topi (na palmi top)
4872. Trampio sam se, stara! (Tramp i osam sestara)
4873. Nagi Tarik i Mona (na gitari kimona)
4874. Osmatram Putina (osma Trampu Tina)

27 новембар 2016

Решења:
4848. Мераклија (Мел, ракија)
4849. Прети град и Нишу (пре тигра Дин и Шу)
4850. Космати створ (кос, Матис, твор)
4851. Коме си се дала? (коала, Меси сед)
4852. Побегло мече (обе Г ломе чеп)
4853. Плашила народ ража (плажа, шила, нар, Одра)
4854. Наружила мама сина (нар у жилама мас(л)ина)
4855. Аероплан (перо, Алан)
4856. Радна група (дар на прагу)
4857. Каса пуна пара (касап, Уна, пара)
4858. Старој Еви сала мала (с алама ласта, ројеви)
4859. Причај удовицама о ракуну (пр чају до вица Маора куну)
4860. Пол игра баскет (поли граб аскет)
4861. Фер избори (Фери збори)
4862. Поједе ми Рус сос (поје Демис Русос)
4863. Косци траву косе (кос, цитра, вук, осе)
4864. Мишко браћу кара (миш, кобра, ћук, ара)
4865. Примам у тузи дар (при мамуту зидар)