недеља, 27. новембар 2016.

Решења:
4848. Мераклија (Мел, ракија)
4849. Прети град и Нишу (пре тигра Дин и Шу)
4850. Космати створ (кос, Матис, твор)
4851. Коме си се дала? (коала, Меси сед)
4852. Побегло мече (обе Г ломе чеп)
4853. Плашила народ ража (плажа, шила, нар, Одра)
4854. Наружила мама сина (нар у жилама мас(л)ина)
4855. Аероплан (перо, Алан)
4856. Радна група (дар на прагу)
4857. Каса пуна пара (касап, Уна, пара)
4858. Старој Еви сала мала (с алама ласта, ројеви)
4859. Причај удовицама о ракуну (пр чају до вица Маора куну)
4860. Пол игра баскет (поли граб аскет)
4861. Фер избори (Фери збори)
4862. Поједе ми Рус сос (поје Демис Русос)
4863. Косци траву косе (кос, цитра, вук, осе)
4864. Мишко браћу кара (миш, кобра, ћук, ара)
4865. Примам у тузи дар (при мамуту зидар)

Нема коментара: