31 децембар 2010

СРЕЋНУ НОВУ ГОДИНУ СВИМ ПОСЕТИОЦИМА БЛОГА ЖЕЛИ БРАНИСЛАВ НИКИЋ
Овај ребус је објављен у листу Загонетка уз следећи пропратни текст:

''Био сам до пре неки дан у фазону ребусања, јер је Б. Никићу за конкурс у ''Квизу'' требало направити ребус са подлогом неке познате слике, па кад су ми на пошти дали коверат с илустрацијом просто нисам издржао...''
п.с. ''Ребус с коверте сам могао стрпати и унутра, али ће бити шик да га објавиш са адресом и осталим поштанским додацима.''

30 децембар 2010

Од Зорана Радисављевића сам добио пошиљку са пуно Милинових ребуса скенираних из његове свеске у којој је водио евиденцију шта је где послао и када је објављено, а од Жељка Прванова ми стижу Милинови ребуси објављени у Крсмановићевој Загонетки. То је доста ребуса па ћу продужити објављивање и у наредној години, а по који ћу сачувати за неке будуће теме на блогу.


27 децембар 2010

Решења из протекле недеље:
772. Притегли нас ови намети (при тегли Н асови на мети)
773. Принос усева (при носу сева)
774. Носачи греда (Н оса чигре ДА)
775. Сто година робије (стог О динар О бије)
776. Пери припали обори (пери, припали, обори)
777. Наста јама у камену (на стајама У каме НУ)
778. Директор апотеке (дирек тора, по теке)
779. Теразијска чесма (тера З ИЈ, скаче с М А)
780. Кошава нас леди (кош авана следи)
781. Не пали подвала у фер анаграмима (Непал и по два лауфера на грамима)
782. Паор има жито (ПА ори, мажи ТО)
783. Ала сусед лупа (алас у седлу ПА)
784. У један сат Аца руча (уједа НС ата цару ЧА)
785. С коњацима пију кисељак (с коња цима пијук И сељак)