21 децембар 2023


ИГРАРИЈА

АУТОПЛАКЕТА

   Ја, Крста и Иванов, нас тројица из породице Иванов у Бору, одлучили смо да установимо плакету са ликом Крсте Иванова као награду за изванредне резултате и дела у дружењу, пријатељству, достојанственом опхођењу, сарадњи на свим пољима, а посебно на енигматским, са породицама наших рођака, са колегама енигматама и драгим пријатељима.

   Плакета са ликом Крсте Иванова настала је по идеји Иване Миланов, мaстeр студeнта нa Фaкултeту примeњeних умeтнoсти у Бeoгрaду нa смeру Примeњeнoг вajaрствa, драга рођака по два слова и то ОВ, додата на именима дедова, Иван и Милан, а пореклом из Српске Црње. Иначе, Ивана је вeлики oбoжaвaлaц eнигмaтикe и „Политикине ЕНИГМАТИКЕ“, а пoгoтoвo уживa у скaндинaвкaмa, како је рекла „кoje пишe гoспoдин Крстa Ивaнoв“ збoг чeгa ми је кao знaк зaхвaлнoсти нaпрaвилa мaли пoклoн у виду плaкeтe сa мојим ликoм и други примерак доставила. Хвала јој.

   Радови вајарке Иване, а међу њима и плакета биће излoжeни нa биjeнaлу мeдaљa и плaкeтa у Пaнчeву. За излагање плакете јавила ми, ја сам то прихватио уз велику захвалност. Излoжба је отворена у Пaнчeву 15. дeцeмбрa у 18:00 часова у Грaдскoj библиoтeци. Сама плакета је од ливеног полиестера, патинирана акрилом и пречника је 15 cm. Прилажем пар снимака са самог отварања бијенала.

  За узврат, младој уметници – вајарки, а што би друго поклонио, него скандинавку са њеним именом и презименом и називом њене уметности. Одушевљена! Сканадинавка је достављена главном и одговорном уреднику са надом да ће ускоро бити објављена у њеном омиљеном листу „ЕНИГМАТИКА“.

Поздрав,

 

Бор, 20. децембар 2023.                                                                            Крста Иванов


17 децембар 2023

Решења:
10871. Сигурна су протина мота (Сигур насупрот Инамота)
10872. Колико сати проведе Лука вани? (Кол и косати Проведел у кавани)
10873. Прати Деко дербије (Прати декодер бије)
10874. Напила Мату прија (на пилама турпија)
10875. Напати каматар анатома (на патикама тарана, Тома)
10876. Таси та стасита, стрико (тас и тас, тас и тас, трико)
10877. Триво зачас оде (три возача соде)
10878. Ја грешком ухапсих опата (Јагр, Ешко, муха, психопата)
10879. Пери ''Скопско'', твом бати с кафом чаша воде (перископ с котвом, батискаф, омча, шав, оде)
10880. Бол болујем, Ену волим (Бол Бол у Јемену, во, лим)
10881. Смело Нико корача (с Мелони Коко, Рача)
10882. Командоси на тренинзима (Коман до Синатре, Нин, Зима)
10883. Јак на планини (јакна, план и ни)
10884. Добра немачка бака (до Бране мач Кабака)
10885. Udovica, mustra, Janka nasamari (udovi, Camus, Trajan, kana, samari)
10886. Прешао јар у жаловање (преша, О јаружало, Вање)
10887. Жалосна је Петри баба (жа(лос, наје, пет риба)ба)
10888. Раде цуру гања (Ања, гуру, цедар)
10889. Жене ватру пале јалом (Женева, труп, алеја, лом)