25 април 2020


ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

19 април 2020


Срећан Ускрс  - Христос воскресе, свима који данас славе!
Решења:
7766. Босова хистерија (бос о Вахи Стерија)
7767. Све ломи Ранка (с велом Иранка)
7768. Мерита штити Босанке (мери ташти Тибо санке)
7769. Посланика министар лаже (по слани ка/р/мин и сталаже)
7770. Поплави Мура Мађаре (по плавим урама Ђ аре)
7771. Горила лава гони (гори лала, вагони)
7772. Парк у Лапонији (пар кула, понији)
7773. Префина Цазинка (пре Финаца Зинка)
7774. Догони оме трапер (до гониометра Пер)
7775. Мери дозиметром блондина (Мери до Зиме, тромблон, дина)
7776. Исидора Грађанин (И Сидор, А/н/г, Р Ађани)
7777. Изабел Ађани (иза Бела Ђани)
7778. Карантин (Каран, Тин)
7779. Неће слонче у лонче (Ћесо, Лунч)
7780. Твоја кујна (Т војак у ЈНА)
7781. На рум ага зину (нар у магазину)
7782. Поларна капа (Попа, Ларнака)
7783. Пет Бун (пет Б у Н)
7784. Пере Цана руке (переца, нар, у К Е)
7785. Карловац (ЦА, во, Л, рак)
7786. Опколи банда бараку (ОП колиба, Н бадар, /м/ак У)
7787. Висораван (ВИ со, Р аван)
7788. Настави сутра Перице! (на С тави су траперице)
7789. У гостима пораз био (У Г остима ПО разбио)
7790. Посуђена кошуља (посуђе на кошу ЉА)
7791. Камени сватови (каме Н и СВ атови)
7792. Паран број (П ара, НБ рој)
7793. На глас чита Вера (наг Л, ас ЧИ, таве РА)
7794. Крешо Голик (К решо, голи К)